onze kwaliteitsnormen

Bij Royaume Facility Services streven wij naar kwaliteit van onze diensten en uiteraard ook naar een verantwoorde werkomgeving voor ons personeel. Er zijn in onze branche verschillende certificeringen en keurmerken waarmee dit wordt getoetst.

Wij zijn in het bezit van het OSB-keurmerk waardoor wij kwaliteit en financiële betrouwbaarheid garanderen. Dit betekent dat de ISO 9001 en NEN 4400-1 certificeringen en het OSB-Keurmerk voor ons schoonmaakbedrijf jaarlijks worden verlengd.

Hiermee kunnen wij u aantonen dat Royaume Facility Services betrouwbare partner is op gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit.

NEN 4400-1 Gecertificeerd

Royaume Facility Services B.V. is in het bezit van het NEN 4400-1 certificaat. Uit de inspectie is gebleken dat Royaume Facility Services voldoet aan de eisen met betrekking tot de afdracht van loonheffingen, omzetbelasting, sociale lasten en de controle op identiteit en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland en de Wet minimumloon en minimum vakantietoeslag zoals vastgelegd in NEN 4400-1.

Het inspectiecertificaat biedt toegang tot inschrijving in het register Normering Arbeid dat te raadplegen is op: www.normeringarbeid.nl

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag (.pdf) is opgesteld door een breed samengestelde commissie en moet leiden tot verantwoordelijk marktgedrag op basis van duurzame marktverhoudingen in de schoonmaakmarkt. De code is uniek, verstrekkend en toonaangevend, en opgesteld door een commissie, waarin zowel de verschillende marktpartijen als vakorganisaties en deskundigen zijn vertegenwoordigd.